Acest portal web folosește fișiere de tip cookie proprietar sau ale unor parteneri fără scop de marketing, strict cu scopul de a asigura o experiență optimă în utilizarea. Prin continuarea utilizării acestui serviciu web, vă exprimați acordul pentru descărcarea și utilizarea acestor fișiere. Pentru mai multe informații, accesați aici.
Termeni si condiții Prelucrarea datelor cu caracter personalPolitică de utilizare Cookie-uri
Prelucrarea datelor cu caracter personal
HONEST GENERAL TRADING SRL (denumită în continuare HGT) este operator de date cu caracter personal și se conformează Regulamentului European 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal care a intrat în vigoare în data de 25 Mai 2018. Prin intermediul portalului web, HGT poate colecta și prelucra date cu caracter personal după cum este descris mai jos. Aceste date sunt prelucrate corect, transparent, în mod responsabil, pentru scopuri bine definite și doar pe perioada minimă necesară. De asemenea, datele cu caracter personal sunt securizate în mod adecvat pentru evita accesul neautorizat la acestea.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

HGT prelucrează datele cu caracter personal care ne sunt livrate benevol prin intermediul portalului web de către persoanele vizate. Aceste date pot fi: nume, prenume, adresă, data nașterii, vârstă, studii, adresă e-mail, număr telefonic, istoric de angajare etc. Compania noastră respectă principiul de a colecta minimul de date necesar îndeplinirii scopului.

De ce prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopurile prelucrării acestor date sunt:
- pentru a vă oferi informațiile solicitate
- pentru a vă rezolva rapid sesizările pe care le adresați
- pentru procesul de selecție a candidaților, atunci când primim CV-uri de la aceștia
Compania noastră respectă principiul de limitare a scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ce înseamnă consimțământul și de ce este nevoie de acesta?

Consimțământul este acordul liber exprimat într-o formă clară și explicită de către persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât excepțiile prevăzute de Regulamentul European.
Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, este nevoie ca dumneavoastră să fiți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către HGT.
Consimțământul poate fi retras în orice moment printr-o simplă solicitare adresată companiei noastre folosind următoarele canale de comunicare:
- e-mail: dpo@honest.ro
- portal web, secțiunea de contact
- cerere în scris, la sediul central al companiei noastre: Intrarea Abatorului, nr. 1A, Glina, Jud. Ilfov.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Mesajele adresate în cadrul secțiunii de Contact Online și CV-urile depuse în cadrul secțiunii Recrutare sunt stocate pentru o perioadă de 31 de zile de la data primirii.

Unde se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal?

HGT nu transferă datele cu caracter personal primite prin portalul web în afara Spațiului Economic European și nici către terți.

Care sunt drepturile de care beneficiați cu privire la datele cu caracter personal?

Drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:
- dreptul de a fi informat
- dreptul de acces
- dreptul de rectificare
- dreptul de ștergere
- dreptul de a restricționa prelucrarea
- dreptul la portabilitate
- dreptul de a se opune prelucrării
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor
- dreptul de a va adresa autorităților în domeniu.


Pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați puteți folosi următoarele canale de comunicare:
- e-mail: dpo@honest.ro
- portal web, secțiunea de contact
- cerere în scris, la sediul central al companiei noastre: Intrarea Abatorului, nr. 1A, Glina, Jud. Ilfov.


Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal este ANSPDCP (Agenția Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) și poate fi contactată accesând www.dataprotection.ro.